گلدان چوبی

  • k001

    گلدانهای (فلاورباکس) چوبی در چند سایز و چند رنگ در حالت آویز و پایه دار قابل ارائه می باشد