چراغ های خورشيدی چيست ؟

چراغ خورشيدی انرژی لازم برای روشن شدن را از نور خورشيد مي گيرد.مزايای استفاده از چراغ های خورشيدی به شرح زير می باشد.

1 - صرفه جويی در مصرف برق

2 - زيبايی بخشی دو چندان به فضای سبز

3 - بدون نياز به خاموش و روشن کردن ، چراغ به صورت خودکاربا غروب آفتاب روشن و باطلوع آفتاب خاموش ميشود

4 - بدون سيم کشی

5 - ظرافت و زيبايی

6 - عمر طولانی

7 -نصب و راه اندازی آسان