چراغ سنگی

 • مدل : S9210

  مدل : S9210

  جنس : سنگ تراورتن چرم

  نوع چراغ : چراغ کم مصرف 40 وات

  ارتفاع : 50 یا 70 یا 90 سانتیمتر

  عرض : 15 سانتیمتر

 • مدل : KP9110

  مدل : KP9110

  جنس : سنگ تراورتن چرم

  نوع چراغ : چراغ کم مصرف 40 وات

  ارتفاع : 220 سانتیمتر

  عرض : 60 سانتیمتر

 • مدل : Q8910

  مدل : Q8910

  چراغ داخل سنگ

  نوع چراغ : ال ای دی 12 وات

  ارتفاع : 25 سانتیمتر

  عرض : 25 سانتیمتر

 • مدل : K8710

  مدل : K8710

  جنس : سنگ تراورتن تیشه ای

  نوع چراغ : کم مصرف 40 وات

  ارتفاع : 90 سانتیمتر

  عرض : 40 سانتیمتر

 • مدل : J8940

  مدل : J8940

  جنس : سنگ تراورتن چرم

  نوع چراغ : کم مصرف 40 وات

  ارتفاع : 85 سانتیمتر

  عرض : 40 سانتیمتر

 • مدل : M8930

  مدل : M8930

  جنس : سنگ تراورتن تیشه ای

  نوع چراغ : کم مصرف 40 وات

  ارتفاع : 85 سانتیمتر

  عرض : 35 سانتیمتر