پروژه های فضای سبز و محوطه سازی در حال اجرا بهار 95


1 - نگهداری فضای سبز و تامین گل و گیاه سفارت ژاپن .

2- اجرای فضای سبز و ساخت آبنما در محوطه بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد.

3-طراحی و اجرای آلاچیق های محوطه دانشگاه تربیت مدرس.

4-تامین و کاشت فضای سبز محوطه ساختمان مسکونی خیابان فرمانیه.

5- طراحی محوطه ساختمان مسکونی خیابان شهید عراقی.