باغبانیکاشت و پروش یک باغ گل می تواند یک سرگرمی زیبا و رضایت بخش در فضای باز و افزایش ارزش منزل شما خواهد شد، کاشت گیاهان با دیگر عوامل مانند رنگ ، نیاز  روشنایی ، نوع آب و هوا ، شریط کاشت باید هماهنگ باشد و نیازمند دریافت اطلاعات کافی در زمینه باغبانی می باشد..
جابه جایی درختان  : خوشبختانه یکی از مسائلی که در سالهای اخیر در بازسازی بافت های فرسوده و نوسازی ها بسیار مورد توجه قرار گرفته ، حفظ درختان قدیمی است. در برخی از پروژه ها ، شاهد طراحی معماری هماهنگ با وضعیت قرارگیری درختان هستیم و در بسیاری از پروژه ها که پراکندگی درختان  به گونه ای است که معماری بنا نمی تواند به طور کامل با آن ها هماهنگ باشد ، نیاز به جابه جایی درختان به بخش دیگری از سایت است .با جابه جایی درختان علاوه بر جلوگیری از قطع آن ها ، در هنگام آغاز بهره برداری…