Land Art /هنر محیطی

هنر محیطی(land art/earth art) یک جنبش هنری است که در آن لنداسکیپ و کارهای هنری به طور جدایی ناپذیری با هم در ارتباط اند. این هنر در دل طبیعت و با استفاده از مصالح طبیعی همچون خاک، صخره، برگ، آب و ... خلق می شود. این مجسمه های هنری در لنداسکیپ جانماییی نمی شوند بلکه این لنداسکیپ است که این هنر را ایجاد می کند. این نوع هنر اغلب در فضای باز و به دور از محیط های شهری خلق و رها می شود تا همراه با تغییرات طیبعت، مورد فرسایش و تغییر قرار گیرد. بنابراین این آثار هنری بعد از مدتی از بین می روند و تنها عکس و فیلم آنها باقی می ماند.

هنر محیطی می کوشد تا رابطه مخاطب با محیط را بهبود ببخشد و از خلال این رابطه دوستانه او را متوجه مسائل زیست محیطی اطرافش نماید و در مسیر احیا و بازسازی محیط های آسیب دیده قرار دهد. برای این مهم هنرمند گاه با جابه جا کردن ، افزودن و یا كاستن عنصری از عناصرطبیعت ، به خلق اثر و ارائه بیانی جدید از محیط می پردازد.

هنر محیطی یک اعتراض هنری نسبت به آثار مصنوعی و پلاستیکی که بیشتر جنبه تجاری به هنر میداد در اواخر دهه 60 میلادی شکل گرفت. پیشگامان هنر محیطی، موزه ها و گالری ها را به عنوان مکانی برای نمایش آثار هنری رد کردند و نمایش آثار هنری طبیعی را گسترش دادند. این جنبش در اکتبر سال 1968 در یک نمایشگاه گروهی به نام " Earth work" در نیویورک آغاز شد. رابرت اسمیتسون یکی از معروف ترین هنرمندان در این حوزه می باشد که آثار بسیاری از هنر طبیعی را خلق کرده بود.