معرفی گل و گیاه

گل انگشتانه : Common Foxglove
نام علمی : DIGITALIS PURPUREA
نور محیط :خیلی زیاد  .   
آبیاری :  مرطوب  
خاک مناسب :  خاک ارگانیک و کمی اسیدی با زهکشی خوب .

برگهای شیاردار مرتب و ساده به رنگ خاکستری مایل به سفید.

گل های زنگوله ای ارغوانی سفید و یا گلی رنگ و حتی زرد رنگ

گل اطلسی : Petunias
نام علمی : PETUNIA HYBRIDA
نور محیط :خیلی زیاد  .   
آبیاری :  کمی مرطوب  
خاک مناسب :  خاک باغچه .

گیاهان حساس به سرما

ساقه بلند ، پرزدار و منشعب بوده و این رشد زیاد عموما" به آن ظاهری متراکم می دهد.

گل های شیپوری بزرگی به رنگ سفید ، قرمز ،بنفش ، صورتی ، زرد و ایلق در تابستان و پاییز از اواخر خرداد ماه تا آبان ماه گلدهی دارد.

گل اشرفی : Calliopsis
نام علمی : COREOPSIS TINCTORIA
نور محیط : متوسط .   
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک  
خاک مناسب : مخلوط خاک باغچه به همراه مواد آلی و زهکشی مناسب.

گیاهی با دوام ، رنگارنگ با رشد سریع .

ساقه های نازک و برگهای سبز و باریک

گل ها زرد یا نارنجی از اواسط تابستان تا یخبندان

گل استکانی : Bell Flower
نام علمی : CAMPANULA ROTUNDIFOLIA
نور محیط : خیلی زیاد .   
آبیاری :  کمی مرطوب  
خاک مناسب : خاک کمپوست گلدانی با پایه پیت ماس.

برگها سبز قلمی شکل با بافت نرم بر روی ساقه های دنباله دار قرار گرفته اند.

گل ها ستاره ای شکل برنگ آبی از اواسط تابستان تا اوایل پاییز می شکفد.

گل اختر : Canna Lily
نام علمی : CANNA GENERALIS
نور محیط : خیلی زیاد .   
آبیاری :  مرطوب  
خاک مناسب : خاک هوموس و کم شنی زهکشی شده.

گل ابری : Floss Flower
نام علمی : AGERATUM HOUSTONIANUM
نور محیط : متوسط .   
آبیاری :  کمی مرطوب  
خاک مناسب : مخلوط خاک باغچه به همراه مواد آلی.

برگها تخم مرغی شکل و حاشیه برگها دندانه دار است.

گل های این گیاه پرزدار به رنگ آبی ، صورتی ، ارغوانی ، بنفش و سفید می باشد.

گل آهار : Common Zinnia
نام علمی : ZINNIA ELEGANS
نور محیط : خیلی زیاد .   
آبیاری :  خشک - خشکسالی و کم آبی را به خوبی تحمل می کند  
خاک مناسب : خاک لوم غنی به خوبی زهکشی شده.

رنگ گل ها بسیار متنوع از سفید ، کرم ، زرد ،سبز ،پرتقالی ،صورتی و قرمز از خرداد ماه تا فصل سرما گلدهی ادامه دارد.

نسبت به سرما حساس

گل آفتاب گردان : Sunflower
نام علمی : HELIANTHUS ANNUUS
نور محیط : خیلی زیاد - در نور کافی بسیار بلند و راست قامت می شوند.   
آبیاری :  کمی مرطوب -آبیاری کافی و منظم  
خاک مناسب : خاک زهکشی شده خنثی تا کمی قلیایی.

گل آذین بزرگ شبیه خورشید است.

ساقه محکم و کرکدار ، برگهای خشن و درشت و سر گل دایره ای شکل است.

نسبتا" به شوری خاک مقاوم است.

گازانیا : Coastal Gazania
نام علمی : GAZANIA SPLENDENS
نور محیط : خیلی زیاد - گلها برای باز شدن نیاز به شدت نور زیاد دارند.   
آبیاری :  کمی مرطوب - به سرما مقاوم  
خاک مناسب : خاک سبک گلدان.

ارتفاع این گیاه به 20 تا 30 سانتی متر می رسد.

برگها بطور طوقه ای در قاعده گیاه به شکل سر نیزه ای، کنگره کم عمق که در سطح فوقانی صاف سفید ودر سطح پشتی کرکدار  می باشد.

گل آذین کلاپرک گل های کناری سفید- زرد گاهی زرد پررنگ نارنجی و قرمز و گاهی قهوه ای که گل میانی معمولا" تیره است.

فلفل سیاه : Black Pepper
نام علمی : PIPER NIGRUM
نور محیط : خیلی زیاد   
آبیاری :  کمی مرطوب  
خاک مناسب : ترکیب با مواد آلی بالا.

گیاهی رونده که در حین بالا رفتن از درختان مجاور ریشه های اتفاقی از آن خارج می شود و به ساقه درختان مجاور فرو می رود و می چسبد و از مواد غذایی آن درخت برای حیات خود استفاده می کند.

برگها بیضی نوک تیز و پهن و سطح فوقانی آن به رنگ تیره و سطح زیرین به رنگ سبز روشن نمایان می شود.

گل ها کوچک سفید به صورت سنبله

میوه گرد کوچکتر از نخود که در ابتدا به رنگ سبز و بعد از رسیدن قرمز می شود.

فلفل زینتی : Sweet Pepper
نام علمی : CAPSICUM ANNUUM
نور محیط : خیلی زیاد   
آبیاری :  کمی مرطوب  
خاک مناسب : ترکیب خاک شنی سبک و خاک لوم با زهکشی خوب.

گل ها به رنگ سفید ( گاهی متمایل به ارغوانی ) در ساقه پر شاخه و برگ دیده می شود

میوه ها در رنگ های متنوع زرد ، سبز ، قرمز دیده می شود

برگ ها نسبتا" روشن و مستطیلی شکل

شیشه شور : Crimson Bottlebrush
نام علمی : CALLISTEMON CITRINUS
نور محیط : متوسط   
آبیاری :  کمی مرطوب  
خاک مناسب : مخلوطی از خاک برگ ، کود دامی پوسیده ، تورب و ماسه.

برگهای سبز متمایل به خاکستری و شکل برگها بصورت خطی یا نیزه ای است.

گلها به رنگ قرمز و برس مانند که با پرچم طویل قرمز رنگ بصورت گلاذین سنبله ظاهر می شود و در انتها به دسته ای از برگها ختم می گردد.

گل در اواخر بهار یا اوایل تابستان دیده می شود.

شویدی دم روباهی : Foxtail Fern
نام علمی : ASPARAGUS DENSIFLORUS MYERS
نور محیط : خیلی زیاد   
آبیاری :  کمی مرطوب  
خاک مناسب : نیمه سبک و اسیدی دارای کود گیاهی.

این گیاه بصورت عمودی رشد می کند ساقه ها منشعب و برگ ها سوزنی شکل بصورت متناوب روی ساقه را پوشانده و ظاهری دم روباهی به آن می دهند.

گل ها معمولا" سفید یا مایل به صورتی

میوه گیاه آبدار کوچک و قرمز رنگ که در فصل تابستان به گل می نشیند و در اواخر تابستان و اوایل پاییز میوه می دهند.

شمشاد ژاپنی -آکوبا : Spotted Laurel
نام علمی :AUCUBA JAPONICA
نور محیط : متوسط نیمه سایه   
آبیاری :  کمی مرطوب به خشکسالی نسبتا" مقاوم است  
خاک مناسب : یک قسمت خاک رس + 1 قسمت پیت ماس و یا خاک برگ و نیم قسمت ماسه شسته شده.

درختچه همیشه سبز با برگ های متقابل ، برگ ها دارای بریدگی ها با دندانه های بسیار ریز و ظریف

میوه آن شبیه تمشک است.

شمشاد رسمی : Green-Spire
نام علمی : EUONYMUS JAPONICUS
نور محیط : زیاد   
آبیاری :  کمی مرطوب  
خاک مناسب : خاک باغچه با کمی ماسه برای رشد و نمو مطلوب می باشد.

درختچه همیشه سبز دارای برگهای مخالف بیضی شکل با حاشیه دندانه دار ریز

 گل های کوچکی به رنگ سفید مایل به سبز که در پاییز میوه آن به شکل کپسول نارنجی رنگ با دانه های صورتی نمایان می شود

شمعدانی عطری : Rose Geranium
نام علمی : PELARGONIUM GRAVEOLENS
نور محیط : متوسط   
آبیاری :  مرطوب  
خاک مناسب : خاک برگ و خاک باغچه + شن و کود گاوی با زهکشی مناسب.

برگها منفرد یا متقابل غالبا" گوشوارک دار ، پهنک برگ ها همیشه منقسم و دارای بریدگی های بسیار است.

شمعدانی پیچ : Ivy Leafgeranium
نام علمی : PELARGONIUM PELTATUM
نور محیط : زیاد   
آبیاری : خیلی مرطوب  
خاک مناسب : خاک جنگلی ، تورب و ماسه.

گیاه دائمی مقاوم به سرما و سایه می باشد.

برگها پهن و کنگره دار یک رنگ ، دو رنگ و شکننده هستند و حالت رونده دارند

گل ها به رنگ قرمز تند ، بنفش و صورتی و از نظر تراکم به پیچ کم پر و پر پر شهرت دارند.

ژربرا : Barberton Daisy
نام علمی : GERBERA JAMESONII
نور محیط : زیاد   
آبیاری : کمی مرطوب بعد از خشک شدن سطح خاک 
خاک مناسب : خاک لومی یا شنی خوب زهکشی شده.

بعنوان گیاه شاخه بریده دارای ریشه های عمیق بوده و گل های آن بر روی ساقه ای پرزدار تشکیل می شود

میان برگهای طوقه ای نیزه ای شکل با بریدگی های عمیق این گیاه ساقه گل دهنده خارج می شود

گل ها با گلبرگ های شعاعی به رنگ زرد ، صورتی ، پرتقالی ، قرمز ، بنفش و سفید دیده می شود.

زنبق رشتی : Common Daylily
نام علمی : HEMEROCALLIS FULVA
نور محیط : متوسط   
آبیاری : مرطوب 
خاک مناسب : خاک لومی ، ماسه ای مرطوب خوب زهکشی شده.

گل های زنبق رشتی از پنج گلبرگ نارنجی رنگ تشکیل شده که از قسمت میانی باز می شوند.

ریشه گیاه بصورت گوشتی و برگها بصورت خطی می باشند.

گلها معطر و بسیار زیبا هستند که از اوایل تابستان تا اواخر پاییز به رنگ قرمز یا نارنجی دیده می شوند.

زیتون تلخ : CHinaberry
نام علمی : MELIA AZEDARACH
نور محیط : متوسط ، مقاوم به آب و هوای کویری و سرمای شدید  
آبیاری : کمی خشک ، نیاز به رطوبت ندارد و مقاوم به خشکی است 
خاک مناسب : خاک لومی یا شنی خشک و عمیق خوب زهکشی شده.

برگ ها مرکب از 5 یا 7 برگچه نوک تیز است

گل ها به رنگ آبی متمایل به بنفش و معطر بصورت خوشه مرکب که در اردیبهشت ظاهر می شوند

میوه در تابستان شبیه به زیتون اما سمی دیده می شوند

ژینکو : Maiden Hair
نام علمی : GINKGO BILOBA
نور محیط : متوسط  
آبیاری : مرطوب 
خاک مناسب : خاک  با زهکشی خوب و مرطوب.

درختی خزان پذیر با برگهای بادبزنی شکل که دارای تاج بلند و شاخه های نامنظم و ریشه های عمیق است.

گل دهی : در بهار ، عمل گرده افشانی توسط باد 

میوه های شفت مانند ، گوشتی و نارنجی است.

در طول پاییز برگها زرد روشن شده و سپس می افتند.

رعنا زیبا : Blanket Flower
نام علمی : GAILLARDIA PULCHELLA
نور محیط : زیاد  
آبیاری : کمی خشک - تحمل خشکی بالا و آب و هوای گرم و خشک را دارد 
خاک مناسب : مخلوط خاک باغچه و خاکبرگ با زهکشی خوب

ساقه و شاخه های این گیاه ایستاده و کرک دار است

دارای برگهای متناوب با لبه های صاف تا دندانه دار و لوب دار است.

گلچه های مرکزی از سر گل متمایل به قرمز یا بنفش و گلچه بیرونی زرد رنگ می شود.

 

 

دم موشی : Summer Lilac
نام علمی : BUDDLEIA DAVIDII
نور محیط : زیاد  
آبیاری : مرطوب 
خاک مناسب : خاک ماسه ای یا آهکی غنی و مرطوب خوب زهکشی شده

پوست این درختچه قهوه ای و برگها نیزه ای شکل و کشیده و به رنگ سبز تیره است.

گل ها معمولا" بنفش رنگ و معطر بصورت گل آذین خوشه ای متراکم از اواسط تابستان تا پاییز ظاهر می شوند.

درختچه توری : Crape Myrtle
نام علمی : LAGERSTROFMIA INDICA
نور محیط : زیاد  
آبیاری : کمی مرطوب 
خاک مناسب : انواع خاک با PH 5-7.5  مخلوط خاک باغچه و خاک برگ به میزان مساوی

از ویژگی های این درختچه پوست تنه صاف خاکستری و لکه دار می باشد که هر سال می ریزد

برگهای آن کوچک ، متناوب و صاف و به رنگ سبز تیره که در فصل پاییز به رنگ زرد و نارنجی تغییر می کند.

گل ها در تابستان در خوشه های بزرگ برنگ صورتی ، بنفش یا سفید ظاهر می شود

میوه ها کپسول کروی حاوی تعداد تخم بوده و به رنگ قهوه ای یا سیاه می باشد.

درخت سه رنگ : CHinese PHotinia
نام علمی : PHOTINIA SERRULATA
نور محیط : متوسط - کمی سایه  
آبیاری : مرطوب 
خاک مناسب : خاک رس ، لوم با قدرت زهکشی بالا

درخت سه رنگ یک درخت همیشه سبز می باشد. برگها ساده و بطور متناوب و برنگ سبز تیره می باشند

گل ها کوچک و سفید رنگ در بهار ظاهر می شوند

اغلب گونه های این جنس میوه های کوچک قرمز یا سیاه زینتی دارند که در پاییز و زمستان تولید می شوند

داوودی : CHrysanthemum
نام علمی : CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM
نور محیط : آفتاب کامل  
آبیاری : مرطوب خاک همیشه خیس
خاک مناسب : مخلوطی از خاک باغچه ، کوددامی و خاک جنگل

قسمت تحتانی ساقه گیاه خشبی ، برگها به رنگ سبز تیره ، گل آذین کلاپرک و رنگ گل ها متنوع

گل دهی : فصل گلدهی در پاییز و بعضی از گونه ها در تابستان

درخت ارغوان : Eastern Redbud
نام علمی : CERCIS CANADENSIS
نور محیط : متوسط آفتابی یا نیمه سایه  
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : خاک شنی ،لومی ، ماسه ای مرطوب خوب زهکشی شده

درختچه ای با شاخه های پیچ خورده و چوب آن قهوه ای مایل به قرمز است و برگ ها به شکل قلبی است و ممکن کمی کرک داشته باشند

گل ها بصورت صورتی تیره یا روشن در اوایل بهار تا اوایل تابستان بر روی درخت دیده می شوند.

خرزهره : Oleander
نام علمی : NERIUM OLEANDER
نور محیط : آفتاب کامل 
آبیاری : بعد از خشک شدن سطح خاک
خاک مناسب : مخلوط خاک رس ، لوم و ماسه

برگ ها سبز تیره با قوامی چرمی و رگبرگ های واضح و باریک نیزه ای کشیده

گل دهی : در فصول گرم به رنگ های متنوع

ختمی چینی : Rosa Sinensis
نام علمی : HIBISCUS ROSA
نور محیط : آفتاب کامل 
آبیاری : بعد از خشک شدن سطح خاک به آب زیاد حساس است
خاک مناسب : 1 قسمت خاک باغچه +1 قسمت شن درشت یا پرلیت + 1 قسمت تورب مرطوب یا هوموس

توس یا غان : Birch
نام علمی : BETULA PENDULA
نور محیط :متوسط ،مقاوم به بادهای قوی 
آبیاری : مرطوب بدلیل داشتن ریشه های سطحی در فصل گرم هر روز نیاز به آبیاری دارد
خاک مناسب : خاک شنی ، لومی ، ماسه ای مرطوب و خوب زهکشی شده

 تنه ای بلند و باریک به قطری کمتر از 40 سانتی متر برگ ها به شکل لوزی ، نوک تیز و دندانه دار

پوست تنه سفید رنگ که در سن 20 سالگی بصورت نوارهای شبیه کاغذ از آن جدا می شود.