گیاه هوستا Hosta

هوستا : Hosta
نام علمی : HOSTA
نور محیط :  آفتاب  ،نیمه سایه   .    
آبیاری :  مرطوب       
خاک مناسب : خاک سبک و سرشازر از مواد غذایی .

برگهای بیضی شکل و موج دار اطراف برگها کرم رنگ و اندازه سطح پهنک برگ در گونه های مختلف متفاوت هستند.

گل ها بصورت مجموعه روی گل آذین قرار گرفته و رنگ گلها سفید ، بنفش و ارغوانی

شکوفا شدن گل ها از اوایل تابستان تا اوایل پاییز