گل استیلب False Spirea

استیلب : False Spirea
نام علمی : ASTILBE SPP
نور محیط :  آفتاب کامل ،نیمه سایه   .    
آبیاری :  متوسط       
خاک مناسب : خاک هوموسی مرطوب .

گل دهی : در تابستان به رنگ سفید ، صورتی و قرمز.