گل برژینا Heartleaf Bergenia

برژنیا : Heartleaf Bergenia
نام علمی : BERGENIA CORDIFOLIA
نور محیط :  نیمه سایه ، سایه کامل  .    
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک       
خاک مناسب : خاک باغچه غنی زهکشی شده .

به دلیل برگهای نسبتا" بزرگ به نام گوش فیلی شناخته می شود نمونه زینتی برگها به رنگ سفید و بنفش رنگ هستند

رنگ گل ها صورتی و در بهار شکوفا می شوند.