گل آرابیس Wall Rockcress

آرابیس - سبد نقره ای : Wall Rockcress
نام علمی : ARABIS CAUCASICA
نور محیط :  آفتاب کامل  .    
آبیاری :  متوسط       
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده .

فرم گسترده با بافت ظریف و متوسط و برگهای سبز - خاکستری

گل دهی : اواسط تا اواخر بهار گل های سفید رنگ