گل بومادران Yarrow

بومادران : Yarrow
نام علمی : ACHILLEA MILEFOLIUM
نور محیط :  آفتاب کامل  .    
آبیاری :  متوسط - مقاوم به خشکی      
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده .

برگهای ظریف به رنگ سبز - خاکستری و فرم شاخه ها عمودی که برگها با فشرده شدن بوی عطری می دهند.

گل دهی : در تابستان به رنگ زرد - صورتی - سفید