گل تاج الملوک Columbine

تاج الملوک : Columbine
نام علمی : AQUILEGIA-HYBRIDA
نور محیط :  آفتاب کامل  .    
آبیاری :  مرطوب      
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده .

شکل برگها مشابه برگ کرفس

گل دهی : اواخر بهار و اوایل پاییز به رنگهای متنوع

مقاوم به سرما