گیاه پاپیتال Canary Ivy

پاپیتال : Canary Ivy
نام علمی : HEDERA CANARIENSIS
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیم سایه در صورت آفتاب کامل ،کلروفیل برگها را از بین می برد و بیرنگ می شوند.    
آبیاری :   در تابستان هفته ای دو بار ، بعد از خشک شدن سطح خاک      
خاک مناسب : خاک لومی یا پیت ماس .

گیاهان همیشه سبز با برگهای نسبتا" کوچک و دارای بریدگی به رنگ سبز تیره یا ابلق به رنگ سبز و لبه سفید -بالارونده