گیاه شیرخشت Cotoneaster

شیرخشت : Cotoneaster
نام علمی : COTONEASTER
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیم سایه    
آبیاری :   منظم و عمیق در تابستان      
خاک مناسب : خاک باغچه .

گل دهی : از اواسط تا اواخر بهار گلهای خیلی کوچک سفید و صورتی

میوه های آلبالو مانند به رنگ قرمز در اوایل پاییز تا اواسط زمستان