گیاه آگاو Century Plant

آگاو امریکانا : Century Plant
نام علمی : AGAVE AMERICANA
نور محیط :  آفتاب کامل    
آبیاری :   کمی مرطوب      
خاک مناسب : خاک معمولی گلدانی با کمی رس یا لوم .

برگهای پهن دراز ضخیم گوشتی ، زیر برگها محدب و برآمده و روی برگها مقعر به رنگ سبز خاکستری .

کناره برگها دارای تیغه های تیز خیلی محکم و خمیده به رنگ قهوه ای مایل به سیاه

گل ها زرد مایل به سبز متعدد در اطراف محور شاخه گل دهنده که از وسط برگها بیرون می آیند.