گیاه پیراکانتا Everlasting Thorn

پیراکانتا : Everlasting Thorn
نام علمی : PYRACANTHA COCCINAEA ROEMER
نور محیط :  آفتابی و سایه آفتاب    
آبیاری :   متوسط      
خاک مناسب : خاک حاصلخیز اعم از رسی و گچی .

درختچه با شاخه های جوان ، کرکدار سفید و خاردار که رفته رفته صاف و تیره رنگ می شود

برگ دندانه دار ، چرمی ، تخم مرغی بیضی یا نیزه ای براق به رنگ سبز تیره

گل ها سفید بصورت مجتمع در خوشه های بزرگ در اوایل تابستان

میوه صاف و گرد بصورت خوشه به رنگ زرد ، نارنجی، قرمز در پاییز و زمستان