گیاه زالزالک Howthorn

زالزالک : Howthorn
نام علمی : CRATAEGUS
نور محیط :  آفتاب کامل    
آبیاری :   منظم      
خاک مناسب : خاک قوی با زهکشی مناسب .

برگ پنجه ای شکل و خزان کننده

گل دهی : شکوفه های فراوان و معطر سفید رنگ در بهار

میوه سرخ و درخشان در پاییز و زمستان دبیده می شود