گیاه زرشک Barberry

زرشک : Barberry
نام علمی : BERBERIS VULGARIS
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیمه سایه   
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک شنی - رسی و سبک.

درختچه تیغ دار با پوست تنه قرمز ، قهوه ای و زرد

برگ بیضی شکل ، دندانه دار و چرمی

میوه زرد رنگ بیضوی شکل و ترش مزه

گل دهی : در بهار و پاییز زرد رنگ