گیاه زبان گنجشک Velvet Ash

 زبان گنجشک- ون : Velvet Ash
نام علمی : FRAXINUS VELUTINA
نور محیط :  آفتاب کامل   
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک مرطوب غنی.

درختی با تاج کروی در جوانی فرم باز و در بلوغ تاجی متراکم

پوست تنه خاکستری ، قرمز با شیارهای عمیق

برگ متقابل و مرکب گاهی پرزدار دندانه دار و بدون دندانه دار به رنگ سبز روشن قبل از خزان زرد رنگ

میوه فندقه بالدار مستطیلی به رنگ قهوه ای خوشه ای بلند و آویخته