گیاه لیلکی Honey Locust

لیلکی : Honey Locust
نام علمی : GLEDITSIA TRIACANTHOS
نور محیط :  آفتاب ، نیم سایه   
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک قلیایی و خشک.

درختی با تاج مسطح و فرم باز ، شاخه های گسترده و آویخته باریک و براق و پوست تنه صاف و تقریبا" سیاه رنگ است با بالا رفتن سن برجستگی های فلس مانند .

برگ ها متناوب و مرکب سبز روشن در پاییز زرد رنگ می شود.

گل ها به رنگ سبز و معطر بصورت خوشه ای در خرداد ماه

میوه نیام لوبیای شکل پیچ خورده به رنگ قهوه ای تیره