گیاه افرای چناری Norway Maple

افرای چناری : Norway Maple
نام علمی : ACER PLATANOIDES
نور محیط :  آفتاب کامل   
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک ، مقاوم به خشکی      
خاک مناسب : خاک لومی سبک زهکشی شده.

درختی با تاج کروی و متراکم با شاخه های بزرگ و گسترده

پوست تنه قهوه ای بسیار تیره

برگها ساده متقابل چند قسمت با بریدگی عمیق دارای دندانه های تیز می باشد به رنگ سبز روشن و درخشان و قبل از ریزش در زمستان زرد درخشان می شوند.

گل ها زرد مایل به سبز بصورت خوشه ای قبل از باز شدن برگ ها در بهار