گل عناب Jujube

عناب زیزفون : Jujube
نام علمی : ZIZIPHUS JUJUBA
نور محیط :  آفتاب کامل با گرمای زیاد  
آبیاری :  ماهی یکبار آبیاری عمیق      
خاک مناسب : خاک لومی و مرطوب زهکشی شده.

درختی با فرم باز دارای شاخه های کوچک ، نوک تیز و زیگزاک .

برگ های ساده ، متناوب و دارای دندانه مشخص و دوکی شکل در قسمت بالا سبز تیره براق و در سطح زیرین سبز روشن است.

گل ها کوچک زرد فام بصورت خوشه در خرداد - تیر ماه دیده می شود.

میوه آجری رنگ براق و به طور متوسط دارای گوشت ترد و شیرین است.