گیاه نانا NaNa

نانا : NaNa
نام علمی : CHAMAECYPARIS OBTUSA NANA
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیم آفتابی  
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک لومی و مرطوب زهکشی شده.

درختی کوتاه ، زینتی ، خیلی کند رشد با برگهای فلسی شکل تخم مرغی نوک تیز و کاملا" به شاخه ها چسبیده که ابتدا به رنگ سبز روشن و بعد تیره می شود.

در سطح زیر فلسها و شاخه های کوتاه خطوط پراکنده آبی - نقره ای تا سفید دیده می شود.