گیاه کامیس پاریس Kamys Paris

کامیس پاریس : Kamys Paris
نام علمی : CHAMAECYPARIS NOOTKATENSIS
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیم سایه  
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک لومی و مرطوب زهکشی شده.

درختچه همیشه سبز با برگهای سوزنی پهن ورقه مانند و هرمی شکل

ساقه چهار گوش و پوست دارای شیارهای باریک قهوه ای مایل به قرمز

میوه مخروطی کوچک و کم و بیش کروی