گیاه سرو شیراز Mediterranean Cypress

سرو شیرازی : Mediterranean Cypress
نام علمی : CUPRESSUS SEMPERVIRENS
نور محیط :  آفتاب کامل 
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک ، حساس به رطوبت زیاد      
خاک مناسب : خاک غنی زهکشی شده.

درختی مخروطی شکل و باریک دارای تنه باریک به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری با شاخه های متراکم

برگ های بسیار کوچک آن سبز تیره و بصورت متراکم بر روی شاخه ها قرار گرفته است.

مقاوم به سرما