معرفی گل و گیاه

هوستا : Hosta
نام علمی : HOSTA
نور محیط :  آفتاب  ،نیمه سایه   .    
آبیاری :  مرطوب       
خاک مناسب : خاک سبک و سرشازر از مواد غذایی .

برگهای بیضی شکل و موج دار اطراف برگها کرم رنگ و اندازه سطح پهنک برگ در گونه های مختلف متفاوت هستند.

گل ها بصورت مجموعه روی گل آذین قرار گرفته و رنگ گلها سفید ، بنفش و ارغوانی

شکوفا شدن گل ها از اوایل تابستان تا اوایل پاییز

استیلب : False Spirea
نام علمی : ASTILBE SPP
نور محیط :  آفتاب کامل ،نیمه سایه   .    
آبیاری :  متوسط       
خاک مناسب : خاک هوموسی مرطوب .

گل دهی : در تابستان به رنگ سفید ، صورتی و قرمز.

برژنیا : Heartleaf Bergenia
نام علمی : BERGENIA CORDIFOLIA
نور محیط :  نیمه سایه ، سایه کامل  .    
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک       
خاک مناسب : خاک باغچه غنی زهکشی شده .

به دلیل برگهای نسبتا" بزرگ به نام گوش فیلی شناخته می شود نمونه زینتی برگها به رنگ سفید و بنفش رنگ هستند

رنگ گل ها صورتی و در بهار شکوفا می شوند.

آرابیس - سبد نقره ای : Wall Rockcress
نام علمی : ARABIS CAUCASICA
نور محیط :  آفتاب کامل  .    
آبیاری :  متوسط       
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده .

فرم گسترده با بافت ظریف و متوسط و برگهای سبز - خاکستری

گل دهی : اواسط تا اواخر بهار گل های سفید رنگ

بومادران : Yarrow
نام علمی : ACHILLEA MILEFOLIUM
نور محیط :  آفتاب کامل  .    
آبیاری :  متوسط - مقاوم به خشکی      
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده .

برگهای ظریف به رنگ سبز - خاکستری و فرم شاخه ها عمودی که برگها با فشرده شدن بوی عطری می دهند.

گل دهی : در تابستان به رنگ زرد - صورتی - سفید

تاج الملوک : Columbine
نام علمی : AQUILEGIA-HYBRIDA
نور محیط :  آفتاب کامل  .    
آبیاری :  مرطوب      
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده .

شکل برگها مشابه برگ کرفس

گل دهی : اواخر بهار و اوایل پاییز به رنگهای متنوع

مقاوم به سرما

نیل زینتی : Indigo Plant
نام علمی : INDIGOFERA DECORA
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیم سایه .    
آبیاری :  هفته ای یکبار منظم و عمیق      
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده .

گل دهی : اواسط بهار تا تابستان ترکیبی از رنگهای صورتی روشن و سفید

پاپیتال : Canary Ivy
نام علمی : HEDERA CANARIENSIS
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیم سایه در صورت آفتاب کامل ،کلروفیل برگها را از بین می برد و بیرنگ می شوند.    
آبیاری :   در تابستان هفته ای دو بار ، بعد از خشک شدن سطح خاک      
خاک مناسب : خاک لومی یا پیت ماس .

گیاهان همیشه سبز با برگهای نسبتا" کوچک و دارای بریدگی به رنگ سبز تیره یا ابلق به رنگ سبز و لبه سفید -بالارونده

شیرخشت : Cotoneaster
نام علمی : COTONEASTER
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیم سایه    
آبیاری :   منظم و عمیق در تابستان      
خاک مناسب : خاک باغچه .

گل دهی : از اواسط تا اواخر بهار گلهای خیلی کوچک سفید و صورتی

میوه های آلبالو مانند به رنگ قرمز در اوایل پاییز تا اواسط زمستان

آگاو امریکانا : Century Plant
نام علمی : AGAVE AMERICANA
نور محیط :  آفتاب کامل    
آبیاری :   کمی مرطوب      
خاک مناسب : خاک معمولی گلدانی با کمی رس یا لوم .

برگهای پهن دراز ضخیم گوشتی ، زیر برگها محدب و برآمده و روی برگها مقعر به رنگ سبز خاکستری .

کناره برگها دارای تیغه های تیز خیلی محکم و خمیده به رنگ قهوه ای مایل به سیاه

گل ها زرد مایل به سبز متعدد در اطراف محور شاخه گل دهنده که از وسط برگها بیرون می آیند.

یوکا : Yucca
نام علمی : YUCCA GUATEMALENSIS
نور محیط :  آفتاب کامل    
آبیاری :   متوسط به سرما حساس      
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده .

برگهای بزرگ و کشیده و خنجری نوک تیز به رنگ سبز

ساقه گل دهنده هر چند سال یکبار دیده می شود و گلهای سفید و کرمی به تعداد زیاد به شکل زنگوله ای کوچک و واژگون

بداغ : Viburnum SPP
نام علمی : VIBURNUM OPULUS
نور محیط :  آفتاب کامل    
آبیاری :   بطور منظم و متوسط      
خاک مناسب : خاک باغچه .

درختچه خزان پذیر با تاج کروی و شاخه های خاکستری روشن نسبتا" صاف

پوست تنه قهوه ای روشن

برگ نسبتا" پهن و دندانه دار

گل های سفید رنگ به تعداد زیاد در کنار هم در اواسط بهار

پیراکانتا : Everlasting Thorn
نام علمی : PYRACANTHA COCCINAEA ROEMER
نور محیط :  آفتابی و سایه آفتاب    
آبیاری :   متوسط      
خاک مناسب : خاک حاصلخیز اعم از رسی و گچی .

درختچه با شاخه های جوان ، کرکدار سفید و خاردار که رفته رفته صاف و تیره رنگ می شود

برگ دندانه دار ، چرمی ، تخم مرغی بیضی یا نیزه ای براق به رنگ سبز تیره

گل ها سفید بصورت مجتمع در خوشه های بزرگ در اوایل تابستان

میوه صاف و گرد بصورت خوشه به رنگ زرد ، نارنجی، قرمز در پاییز و زمستان

زالزالک : Howthorn
نام علمی : CRATAEGUS
نور محیط :  آفتاب کامل    
آبیاری :   منظم      
خاک مناسب : خاک قوی با زهکشی مناسب .

برگ پنجه ای شکل و خزان کننده

گل دهی : شکوفه های فراوان و معطر سفید رنگ در بهار

میوه سرخ و درخشان در پاییز و زمستان دبیده می شود

سیکاس : Sago Palm
نام علمی : CYCAS REVOLUTA
نور محیط :  گرم و مرطوب    
آبیاری :  زیاد و منظم      
خاک مناسب : خاک قوی که مخلوط ماسه ، رس و خاک برگ پوسیده .

گیاهی متقارن با برگهای براق و سبز تیره که روی تنه ضخیم و معمولا" پرزدار قرار می گیرد.

گیاه کند رشد و گاهی تنه می تواند چندین بار منشعب شود و در نتیجه تولید چند سربرگ کنند.

پیچ اناری : Trumpet Vine
نام علمی : CAMPSIS GRANDIFLORA SCHUN
نور محیط :  آفتاب کامل    
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک حاصلخیز.

برگ کامل چرمی مرکب از 9-7 برگچه تخم مرغی ، دندانه دار و براق با رگبرگهای زبر

گلها شیپوری شکل با 5 گلبرگ گرد در تمام تابستان با رنگ قرمز مایل به نارنجی

زرشک : Barberry
نام علمی : BERBERIS VULGARIS
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیمه سایه   
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک شنی - رسی و سبک.

درختچه تیغ دار با پوست تنه قرمز ، قهوه ای و زرد

برگ بیضی شکل ، دندانه دار و چرمی

میوه زرد رنگ بیضوی شکل و ترش مزه

گل دهی : در بهار و پاییز زرد رنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان گنجشک- ون : Velvet Ash
نام علمی : FRAXINUS VELUTINA
نور محیط :  آفتاب کامل   
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک مرطوب غنی.

درختی با تاج کروی در جوانی فرم باز و در بلوغ تاجی متراکم

پوست تنه خاکستری ، قرمز با شیارهای عمیق

برگ متقابل و مرکب گاهی پرزدار دندانه دار و بدون دندانه دار به رنگ سبز روشن قبل از خزان زرد رنگ

میوه فندقه بالدار مستطیلی به رنگ قهوه ای خوشه ای بلند و آویخته

لیلکی : Honey Locust
نام علمی : GLEDITSIA TRIACANTHOS
نور محیط :  آفتاب ، نیم سایه   
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک قلیایی و خشک.

درختی با تاج مسطح و فرم باز ، شاخه های گسترده و آویخته باریک و براق و پوست تنه صاف و تقریبا" سیاه رنگ است با بالا رفتن سن برجستگی های فلس مانند .

برگ ها متناوب و مرکب سبز روشن در پاییز زرد رنگ می شود.

گل ها به رنگ سبز و معطر بصورت خوشه ای در خرداد ماه

میوه نیام لوبیای شکل پیچ خورده به رنگ قهوه ای تیره

افرای چناری : Norway Maple
نام علمی : ACER PLATANOIDES
نور محیط :  آفتاب کامل   
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک ، مقاوم به خشکی      
خاک مناسب : خاک لومی سبک زهکشی شده.

درختی با تاج کروی و متراکم با شاخه های بزرگ و گسترده

پوست تنه قهوه ای بسیار تیره

برگها ساده متقابل چند قسمت با بریدگی عمیق دارای دندانه های تیز می باشد به رنگ سبز روشن و درخشان و قبل از ریزش در زمستان زرد درخشان می شوند.

گل ها زرد مایل به سبز بصورت خوشه ای قبل از باز شدن برگ ها در بهار

درخت پر : Eurasian Smoketree
نام علمی : COTINUS COGGYGRIA
نور محیط :  آفتاب کامل   
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک      
خاک مناسب : خاک باغچه زهکشی شده.

درختچه متراکم و گسترده دارای شاخه های ظریف متعدد و افراشته در هنگام بلوغ کاسه ای متراکم

برگ ها ساده و متناوب به رنگ سبز درخشان قبل از ریزش به رنگ نارنجی و قرمز آتشین

گل ها کوجک مایل به زرد بر روی خوشه های پانیکولی انتهایی منشعب که در اردیبهشت و خرداد شکوفا می شوند.

درخت پروانه : Goldenchain Tree
نام علمی : LABURNUM X WATERERI
نور محیط :  آفتاب کامل در نواحی گرم نیمه سایه  
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک      
خاک مناسب : خاک آهکی زهکشی شده.

درختچه با تاج تنک و شاخه های نامنظم و افراشته .

پوست تنه سبز زیتونی و ساقه ها به رنگ سبز خاکستری

برگ متناوب با سه برگچه کامل خاکستری - سبز در انتهای دمبرگ طویل قرار گرفته و سطح زیرین آنها در جوانی پرزهای نرم دارد.

گل ها زرد روشن به شکل خوشه آراسته و آویخته در اردیبهشت و خرداد

میوه نیام قهوه ای رنگ در پاییز که روی درخت باقی می ماند.

عناب زیزفون : Jujube
نام علمی : ZIZIPHUS JUJUBA
نور محیط :  آفتاب کامل با گرمای زیاد  
آبیاری :  ماهی یکبار آبیاری عمیق      
خاک مناسب : خاک لومی و مرطوب زهکشی شده.

درختی با فرم باز دارای شاخه های کوچک ، نوک تیز و زیگزاک .

برگ های ساده ، متناوب و دارای دندانه مشخص و دوکی شکل در قسمت بالا سبز تیره براق و در سطح زیرین سبز روشن است.

گل ها کوچک زرد فام بصورت خوشه در خرداد - تیر ماه دیده می شود.

میوه آجری رنگ براق و به طور متوسط دارای گوشت ترد و شیرین است.

نانا : NaNa
نام علمی : CHAMAECYPARIS OBTUSA NANA
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیم آفتابی  
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک لومی و مرطوب زهکشی شده.

درختی کوتاه ، زینتی ، خیلی کند رشد با برگهای فلسی شکل تخم مرغی نوک تیز و کاملا" به شاخه ها چسبیده که ابتدا به رنگ سبز روشن و بعد تیره می شود.

در سطح زیر فلسها و شاخه های کوتاه خطوط پراکنده آبی - نقره ای تا سفید دیده می شود.

کامیس پاریس : Kamys Paris
نام علمی : CHAMAECYPARIS NOOTKATENSIS
نور محیط :  آفتاب کامل ، نیم سایه  
آبیاری :  متوسط      
خاک مناسب : خاک لومی و مرطوب زهکشی شده.

درختچه همیشه سبز با برگهای سوزنی پهن ورقه مانند و هرمی شکل

ساقه چهار گوش و پوست دارای شیارهای باریک قهوه ای مایل به قرمز

میوه مخروطی کوچک و کم و بیش کروی

کنف ابلق : Hemp Carrion
نام علمی : PHORMIUM TENAX
نور محیط :  آفتاب کامل  
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک      
خاک مناسب : خاک باغچه به همراه پیت ماس.

گیاهی با برگهای سبز رنگ و یا قرمز ارغوانی به شکل کشیده و شمشیری مانند بوده و دارای نوک تیزی می باشد.

اکالیپتوس : Red Gum
نام علمی : EUCALYPTUS CAMALDULENSISDEHN
نور محیط :  آفتاب کامل  
آبیاری :  زیاد      
خاک مناسب : خاک نسبتا" آهکی و ماسه ای ، به شوری خاک حساس.

گیاه همیشه سبز ، برگهای جوان به شکل قلب ، متقابل و افقی ولی برگهای مسن متناوب هستند و داسی شکل اغلب برنگ سبز مایل به کبود و کمی مومی است

پوست تنه قهوه ای مایل به زرد

حساس به سرما

یاس هلندی : Ivory Silk Tree Lilac
نام علمی : SYRINGE RETICULATA
نور محیط :  آفتاب کامل ، مقاوم در برابر سایه 
آبیاری :  یکبار در طول هفته بطور عمیق آبیاری شود ، مقاوم به کم آبی      
خاک مناسب : خاک کمی اسیدی با زهکشی خوب.

درختچه ای با شاخه های تخم مرغی شکل و برگ های سبز مخروطی نوک تیز و براق.

دارای گل های سفید رنگ معطر که در اواسط بهار دیده می شود.

میوه به صورت کپسول قهوه ای رنگ که در زمستان بر روی گیاه باقی می ماند.

اقاقیا : Black Locust
نام علمی : ROBINIA PSEUDOACACIA
نور محیط :  آفتاب کامل 
آبیاری :  متوسط ، مقاوم به خشکی      
خاک مناسب : خاک لومی ، آهکی یا شنی زهکشی شده.

پوست تنه خاکستری تیره خشن و ترک خورده و دارای برجستگی که با تاجی با فرم باز کروی نامنظم و شاخه های افراشته به سمت بالا

برگ ها مرکب و متناوب که هنگام باز شدن سبز -زرد و در پاییز به رنگ سبز تیره در می آیند.

گل دهی در اردیبهشت و خرداد بسیار معطر پروانه آسا به رنگ سفید 

میوه نیام لوبیای شکل قهوه ای مایل به قرمز در پاییز و زمستان می رسد.

سرو شیرازی : Mediterranean Cypress
نام علمی : CUPRESSUS SEMPERVIRENS
نور محیط :  آفتاب کامل 
آبیاری :  بعد از خشک شدن سطح خاک ، حساس به رطوبت زیاد      
خاک مناسب : خاک غنی زهکشی شده.

درختی مخروطی شکل و باریک دارای تنه باریک به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری با شاخه های متراکم

برگ های بسیار کوچک آن سبز تیره و بصورت متراکم بر روی شاخه ها قرار گرفته است.

مقاوم به سرما

صفحه1 از4