نیم ست

جنس : RATTAN
اندازه مبل بزرگ : 68*70*140
اندازه مبل کوچک : 68*70*80
اندازه میز : 35*60*115

مبلمان باغی