نیم ست

جنس: RATTAN
اندازه مبل بزرگ : 68*78*78
اندازه مبل کوچک : 68*76*76
اندازه میز : 60*50*50

مبلمان باغی