مبل ال

جنس : RATTAN
اندازه مبل بزرگ : 70*80*170
اندازه مبل تک نفره : 70*87*87
اندازه میز : 33*77*77
اندازه کناره : 70*87*148

مبلمان باغی