شمشاد زن مدل : HC 260 XP

شمشاد زن مدل : HC 260 XP
قدرت موتور : 102HP
ظرفیت موتور : 25 CM3
طول تیغه : 60 CM
نوع تیغه : دوبل