داس موتوری 3 مدل و داس برقی 2 مدل

داس موتوری 3 مدل و داس برقی 2 مدل
قدرت موتور : 1HP
ظرفیت موتور : 25CM3
ظرفیت مخزن : 0.75 L
وزن : 2.6 KG