کارواش

شرکت کارشر

شرکت آلمانی کارشر در سال 1935 تاسیس  ودر شهر وینندن آلمان شروع به کار نمود. از سال 1974 فعالیت اصلی شرکت تولید انواع آب پاش های فشار قوی و در کنار آن انواع جارو برقی تا هم اکنون که  دامنه وسیعی از انواع آب پاشهای فشار قوی خانگی تجاری و صنعتی را شامل می شود