فعالیت ها

در محوطه سازی ، بخش های مختلف عناصر با نیروهای دینامیکی و استاتیکی متفاوتی در کنار هم قرار میگیرند که هر کدام از آنها نیاز های متفاوتی برای زیر سازی دارند . همچنین با توجه به ایجاد بستر کاشت گیاهان در محوطه سازی : بررسی ، جمع آوری ، خاکبرداری و خاکریزی با مطالعه دقیق خاک موجود در سایت و همچنین استفاده از خاک مناسب در محوطه سازی ، می تواند نقش مهمی در رشد و سهولت نگهداری گیاهان و استقامت عناصر در مقابل نیرو های ذکر شده داشته باشد .

 

 باغچه های روی بام  که در محیطی مرتفع و زیر سقف آسمان مهیا می شود ، با فراهم آوردن احساسی دلنشین ،امکان فراموش کردن مشکلات و پیچیدگی های موجود در شهر را فراهم می آورد

روف گاردن،  فضای سبزی است که به همراه المان های موجود در محوطه سازی بر روی بام ها  به علت ظهور پدیده شهرنشینی مدرن ، به سرعت در حال فراگیر شدن است.

 
فلسفه و معماری فضای سبز از زمان بسیار قدیم مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است . کارشناسان ارشد طراحی منظر، نه تنها به قوانین طبیعت پایبند هستند ،بلکه با تلاش برای پیاده سازی روش های ساخت باغ با اصول اساسی فلسفه ی زندگی مردم  و سبک های مختلف طراحی چشم انداز ، بازتابی از دوره های خاص زندگی و معماری باغ را به  همراه جنبه های مذهبی و ملی از زندگی مردم ، نسبت به هماهنگی و طبیعت را در آن لحاظ می کنند.

آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه ، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول است.از نظر علمی می توان آبیاری را رساندن آب کافی به خاک برای رسیدن به اهدافی چون تامین آب مورد نیاز گیاه ،خنک کردن محیط و ایجاد شرایط مساعد برای رشد گیاه،کم کردن یخبندان ،آبشویی و غیره دانست