ساخت برکه

برکه به فضایی گفته می شود که در آن آب جریان نداشته و راکد است. در واقع برکه حوضی است غیر هندسی با مصالحی که شکل این حوض را به طبیعت نزدیک می نماید. برای ساخت برکه از مصالحی مانند سنگ قلوه، سنگ لاشه و ... می توان بهره برد.

برکه یکی از المان های موجود در طراحی های محوطه سازی است که فضایی بسیار دلنشن و زیبا را در محوطه ها فراهم می آورد .

برای بازدید از نمونه های انجام شده و مشاوره  ، با هماهنگی قبلی به دفتر مرکزی مراجعه فرمایید