ساخت آبنما


هدف از ایجاد فضای سبز و ساخت محوطه در زندگی شهری امروزی، داشتن بخش کوچکی از طبیعت در محل زندگی و کار است تا بتواند پاسخگوی نیاز های انسان برای تعامل با طبیعت باشد.

آب یکی از عناصر بسیار مهم در طبیعت است که با جلوه های مختلفی از جمله رود، دریا، چشمه، آبشار، برکه و ... دیده میشود . در محوطه سازی نیز سعی میشود این عنصر طبیعی تاثیر گذار به نحو مطلوبی جلوه گری نماید. یکی از المانهایی که در فضاهای خارجی و همچنین فضاهای داخلی در بوجود آوردن حس دلنشین طبیعت بسیار موثر است آبنما میباشد. آبنماها با داشتن فرمهای متفاوت و با استفاده از مصالح متنوع میتوانند افکتهای زیبایی از آب به نمایش بگذارند که علاوه بر صدای ریزش طبیعی آب نقش مهمی در تلطیف فضای مورد نظر را به عهده دارد.

برای بازدید از نمونه های انجام شده و مشاوره  ، با هماهنگی قبلی به دفتر مرکزی مراجعه فرمایید.