حفظ و نگهداری از پروژه های فضای سبز

این بخش شامل حفظ و نگهداری کلیه پروژه های فضای سبز در ابعاد مختلف می باشد که در این قسمت خدماتی از قبیل گیاه پزشکی ، هرس ، وجین ، کود دهی و برآورد نیاز های مختلف فضای سبز توسط کارشناسان و گروه اجرایی مجرب قابل ارائه است.

سرویس سیستم های آبیاری اتومات ( آبیاری بارانی ) از دیگر خدمات نگهداری این مجموعه است.

لزوم حفظ ،نگهداری و توسعه فضای سبز  روزبه روز محسوس گردیده و با اهمیت بیشتری مورد توجه قرار می گیرد.

استفاده از کادر متخصص و مجرب در زمینه باغبانی ، حفظ نباتات ، آبیاری و مبارزه با آفات (حشرات و عوامل بیماری زا ) از اصول اساسی در سلامتی و زیبایی فضای سبز می باشد.